en bild

Remisser och kvalitet

Vi tar emot remisser från hela landet, dock ej egenremisser. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och enligt avtal Vårdval Specialistvård.

För att vi på ett optimalt sätt skall kunna omhänderta patienten enligt rätt vårdnivå bör patienten vara utredd enligt viss.nu och resultaten framgå av din remiss. Via länken www.vantetider.sll.se kan du se våra väntetider på respektive mottagning.

Blocks

Kvalitet hos Operationscentrum Rekonstruktiv plastikkirurgi

 - Vi registrerar i Nationellt kvalitetsregister för malignt melanom och för skivepitelcancer.

 - Vi följer kontinuerligt upp patientnöjdheten.

 - Vi har ett kvalitetsledningssystem för att följa upp komplikationer.

 - Samtliga patienter som opereras för bröstreduktioner följs upp av sjuksköterska på vår mottagning en vecka efter operation, samt av läkare efter sex månader.

 - Våra sjuksköterskor har telefontid dagligen för att du som patient ska kunna få svar på dina frågor.