Personal

Samtliga läkare är specialister inom plastikkirurgi med mångårig erfarenhet. Våra mottagningssjuksköterskor har hög kompetens och har arbetat länge med plastikkirurgi.

Ledning Rekonstruktiv Plastikkirurgi

Alberto Falk Delgado
Verksamhetschef, Specialistläkare, Docent,
MLA plastikkirurgi

Jenny Jonasson
Enhetschef, mottagning

Laila Kihlström
Enhetschef, operation

Specialistläkare

Alberto Falk Delgado
Specialist Plastikkirurgi, MAL 

Nikolaos Agrogiannis
Specialist Plastikkirurgi

Chris Janbaz
Specialist Plastikkirurgi

Sybille Schyllander
Specialist Plastikkirurgi