Hand

Handen innehåller många små ben i handloven, mellanhanden och fingrarna. Våra ortopedspecialister inom hand och handkirurgi handlägger och behandlar besvär i hand, handled och underarm.

Blocks

Allmän information operation i hand eller underarm

Handleden är en komplicerad led där flera av handens småben ledar mot de två underarmsbenen. Vid handledsbesvär är det ibland motiverat att med titthålsteknik undersöka och ibland åtgärda tillstånd i handleden.

Allmän information till dig som ska opereras finner du nedan.

Information om operation i hand eller underarm

De Quervain

Sträcksenorna vid tummens ovansida löper i senskidor som passerar trånga passager vid handleden.

Vid Quervains sjukdom är det inflammation/trångt för tummens sträcksenor i senskidan vid handleden. Om inte annan behandling är framgångsrik så är operation en möjlighet.

Operation: De Quervain
Information till dig som ska opereras finner du nedan.

Information om operation De Quervain

Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur är en autosomalt dominant ärftlig, sakta fortskridande bindvävssjukdom som påverkar palmaraponeurosen (fascian) i handflatorna och fingrarna. Dupuytrens kontraktur är vanligast i Skandinavien och kallas ibland även ”Vikingasjukan”.

Sjukdomen debuterar vanligtvis med en eller flera små (ibland ömma) knutor (nodulus) i handflatan, dessa tillväxer sakta och det bildas strängar som består av bindväv (kollagen). Strängarna, som sitter fast i hudens undersida, drar med sig fingrarna i ett "krokigt läge". Vanligtvis drabbas lill- och ringfingret, men även andra fingrar kan drabbas. Förändringen är vanligen långsamt progredierande.

Operation: Dupuytrens kontraktur

Information till dig som ska opereras finner du nedan.

Information om operation Dupuytrens kontraktur

Ganglion

Omkring handled, fingerleder och senskidor i handen kan det bildas gelefyllda cystor orsakade av en utbuktning av slemhinnevävnad från led eller senskida.

Tillståndet är helt ofarligt men kan beroende på placering orsaka besvär i form av smärta, värk och rörelsehinder. Storleken på ”knölen” kan ofta variera över tid. De flesta ganglier är över tid självläkande. Är gangliet stort kan man försöka punktera gangliet och suga ut innehållet, ofta fyller det dock på sig på nytt. Blir besvären stora kan operation vara ett alternativ.

Operation: Ganglion
Information till dig som ska opereras finner du nedan.

Information om operation Ganglion

Karpaltunnelsyndrom

Vid handleden passerar en av handens stora och viktiga nerver, kallad medianus nerven. Tillsammans med fingrarnas böjsenor passerar nerven genom en kanal.

Blir kanalen för trång höjs trycket och nerven kommer i kläm, vilket kan leda till domningar och värk som breder ut sig i hand och fingrar. Nattliga besvär är inte ovanliga. Diagnosen ställs ofta med några enkla undersökningar. Vid osäkerhet kan en mätning av nerven ledningsfunktion vara vägledande. En nattskena för att hålla handleden rak nattetid kan vara till hjälp. Blir besvären handikappande är operation nödvändigt.

Operation: Karpaltunnelsyndrom

Information till dig som ska opereras finner du nedan.

Information om operation Karpaltunnelsyndrom

Mucös Cysta

Vid fingrarnas ytterleder kan bildas gelefyllda cystbildningar.

Orsaken är vanligtvis en ålderförändring av leden. Cystan i sig är inte farlig men huden är ofta tunn i området och om cystan spricker finns risk för infektion som kan sprida sig till leden. Cystan kan om den hamnar nära nagelbandet komma att påverka nagelns utväxt. Ibland läker cystan spontant. Blir det besvär är operation ofta nödvändig.

Operation: Mucös Cysta

Information till dig som ska opereras finner du nedan.

Information om operation Mycös Cysta