Axel

Axelleden är kroppens rörligaste led. Överarmsbenets ledkula ledar mot skulderbladets ledpanna. Skulderbladet rör sig i sin tur över bröstkorgen. Ovanför axelleden sitter också nyckelbensleden. Detta anatomiska arrangemang innebär stora utmaningar för vävnaderna kring axelleden, vilket kan resultera i att vissa sjukdomstillstånd kan uppstå.

Blocks

Axeln ur led (Luxation)

Ibland kan kulan, oftast i samband med ett trauma,  ”hoppa ur led”. Detta kan vara en mycket smärtsam upplevelse och många gånger krävs det att man akut ”lägger tillbaks” kulan mot ledpannan på en akutmottagning. Detta tillstånd medför ofta att en skada i de strukturer som stabiliserar axelleden uppstår. Ibland leder det till att det uppstår en instabilitet i leden och att kulan lättare kan glida ur led helt eller delvis och därmed orsaka smärta från leden.

Operation: Stabilisering av axelleden (Bankart)

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Ibland kan öppen kirurgi vara lämpligast, men oftast använder sig kirurgen av titthålskirurgi. 3-4 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning.

Skadan identifieras och den lösa benbiten (Bony Bankart) eller den trasiga ”O-ringen” (Labrum) återförs till den plats den lossat. Med en eller flera små (cirka 2x20mm) skruvar återfäster man den skadade vävnadsstrukturen mot benet.

Ingreppet tar cirka 40-90 minuter.

Information om operation av instabil axel (Bankart)

Artros

Vissa riskfaktorer t ex tidigare trauma eller infektion kan medföra att axelleden utvecklar artros (ledförslitning). Oftast är dock grundorsaken okänd. Patienten kan ofta uppleva detta som molvärk ifrån axelleden och ibland upphakningar.

Behandling: Oftast smärtstillning och sjukgymnastik. Om man i samband med utredning finner lösa broskbitar kan det bli aktuellt med operation och borttagande av dessa. Skulle leden slitas ut helt kan det bli aktuellt med ledbyte.

Operation: Artroskopi axel

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Ev. lösa broskbitar avlägsnas.

Ingreppet tar cirka 20-30 minuter.

AC-leds artros

AC-leds artros innebär att brosket i ledytorna i nyckelbensleden slits och att det uppstår skavning/nötning i leden vilket kan ge upphov till smärta och svullnad kring leden.

Behandling: Icke-operativ behandling innefattar bl a: avlastning, antiinflammatorisk tablettbehandling, sjukgymnastik och kortisoninjektioner.

Operation: Lateral klavikelresektion

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning och i det trånga utrymmet avlägsnas cirka 10 mm av nyckelbensänden för att förhindra att ledytorna skaver mot varandra.

Ingreppet tar cirka 20-30 minuter. Ibland kombineras ingreppet med artroskopisk subakromiell dekompression (ASD). Information om operation av inklämningssyndrom (impingement) i axelled, ASD

Information om operation av AC-led i axeln

CUFF-ruptur, CUFF rekonstruktion

Senorna i den sk rotatorcuffen kan skadas dels i samband med impingement dels vid vid någon form av trauma mot axelleden. Detta kan medföra att del eller hela senan/senorna skadas eller går av (ruptur). Patienten känner oftast förutom smärta även viss svaghet eller ibland oförmåga till att lyfta armen.

Behandling: I de flesta fall av försöker man rekonstruera en total ruptur om de rätta förutsättningarna finns. I vissa fall kan det istället bli aktuellt med icke-operativ behandling dvs sjukgymnastik och smärtstillning.

Operation: Cuff-rekonstruktion

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Ibland kan öppen kirurgi vara lämpligast, men oftast använder sig kirurgen av titthålskirurgi. 3-4 st små (5-6mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Skadan identifieras och senan återförs till den plats den lossat. Med en liten (cirka 2x20 mm) skruv återfäster man den skadade senan mot benet.

Information om operation av cuffruptur (avsliten sena) i axel

Frozen shoulder

Orsaken till frozen shoulder är okänd, men man kan se det som att det är en inflammation i axelleden (adhesiv capsulit). Själva stelheten i axelleden beror på att ledband och ledkaspeln som stabiliserar axelleden, krymper och förtjockas. Då minskas ledkulans rörelseförmåga i ledpannan.

Klassisk frusen skuldra brukar indelas i tre faser. Oftast brukar debuten komma smygande, tilltagande rörelsesmärta och vilovärk under några månader. Därefter en fas med kraftig rörelseinskränkning. Axeln brukar då vara svår att röra och stel, men värken avtar och till sist en fas där rörligheten återkommer. Det som är mest typiskt för frozen shoulder är framförallt "stoppet" och stelheten i utåtvridning och inåtvridning.

Behandling: I de allra flesta fall läker tillståndet ut med obetydliga resttillstånd, men sjukdomsdurationen är i genomsnitt 30 månader. Dock visar flera studier att över 90 % blir betydligt bättre inom 6 - 12 månader från debuten.

Operation: Frozen shoulder

En liten andel av patienterna som drabbas av frozen shoulder får ett långdraget och besvärligt förlopp. Man överväger oftast mobilisering i narkos eller operation när patienter med frozen shoulder utvecklar ett smärttillstånd som kräver starka smärtstillande mediciner.

Information om operation av frozen shoulder

Impingement

Impingement är ett inklämningssyndrom i axelleden. Senorna i den sk rotatorcuffen passerar ett trångt utrymme och vid vissa tillfällen kan inklämning av dessa tillsammans med den skyddande slemsäcken ske. Typiska symtom är nattliga smärtor samt smärtor vid t ex av- och påklädning, stoppa handen i bakfickan arbeta med armarna i huvudhöjd. Orsaker till inklämningen kan vara olika t ex svaghet i muskulaturen kring skuldran, broskbildning, anatomiskt trång kanal.

Icke-operativ behandling innefattar bl a: avlastning, antiinflammatorisk tablettbehandling, sjukgymnastik och kortisoninjektioner.

Operativ behandling av inklämningssyndrom kallas artroskopisk subakromiell dekompression (ASD)

Operation: ASD

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning och i det trånga utrymmet avlägsnas slemsäcken och en bit ben för att skapa ett större utrymme.

Ingreppet tar cirka 20-30 minuter.

Information om operation av inklämningssyndrom (impingement) i axelled, ASD