en bild

Inför besök på mottagning

Inför besöket är det bra om du förbereder dig, tänker igenom vad du vill berätta och vad du vill ha svar på. Skriv gärna ner dina frågor så är det lättare att komma ihåg dem.

Medtag ID-handling.

Under besöket

Berätta för läkaren eller sjuksköterskan vilka förväntningar du har på besöket och om det är något särskilt du oroar dig för. Läkaren berättar även var du vänder dig ifall du skulle bli sämre.

Efter besöket

Om prover tas kontaktar läkaren dig angående svar på dessa antingen brev- eller telefonledes alternativt att du får en uppföljningstid inbokad.

Du behöver inte kontakta mottagningen, vi kontaktar dig.

Om du önskar uppföljning på Ortopedmottagningen ringer du vår mottagning och bokar in en tid alternativt bokar en tid via Mina Vårdkontakter.

Ring alltid 112 om du blir akut allvarligt sjuk eller ring sjukvårdsupplysningen på 1177 för rådgivning.