en bild

Teamträning

På Operationscentrum arbetar anestesiläkare och anestesisjuksköterskor med stor erfarenhet av teambaserad träning i simulerad miljö.

För att upprätthålla hög patientsäkerhet är det viktigt att ”träna för det oväntade”. Det kan handla om plötsligt uppkomna akuta situationer i t ex väntrummet, hissen eller i samband med olika behandlingar.

I samråd med dig och de behov som finns på din arbetsplats iscensätter vi scenarios såsom anafylaxi, luftvägsstopp, medvetslöshet, kramper, akut bröstsmärta mm. Vi tränar kommunikationen inom teamet, reder ut begrepp som CRM(Crew Resource Management), övar på att rapportera strukturerat enligt SBAR(Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation), lär oss att ligga steget före och övar på ledarskapet i teamet. Efter varje patientfall sker en återkoppling inom gruppen där vi går igenom vad som har fungerat bra och vad som kan förbättras.

Vår målsättning är att alla deltagare går stärkta från dagen men nya insikter kring såväl de medicinska riktlinjerna som kring vårt sätt att kommunicera med varandra.

Vänligen kontakta oss för ett förslag till upplägg och för en offert.