en bild

Utbildning

Utbildning i Hjärt- Lungräddning (HLR), Teamträning och Crew Resource Management(CRM).

Inom all vårdverksamhet inträffar mer eller mindre frekvent händelser som kräver snabba livräddande insatser. Det är avgörande för utfallet att alla inblandade vet vad som ska göras och gör det rätt.

Operationscentrum erbjuder grund- och repetitionsutbildningar i såväl basal som avancerad hjärt- och lungräddning samt teamträning i akuta situationer. Vi erbjuder också föreläsningar och seminarier inom CRM för att diskutera hur samarbete och kommunikation kan optimeras för att säkerställa största möjliga patientsäkerhet. I samband med våra utbildningar kan vi också erbjuda en översyn av patientsäkerheten på din mottagning/vårdenhet.

På Operationscentrum arbetar anestesisjuksköterskor och anestesiläkare med stor erfarenhet av HLR, akuta situationer och att arbeta enligt CRM:s principer med strukturerad rapportering och tydlig kommunikation. De instruktörer du möter är certifierade och väl meriterade inom HLR och teamträning.

Vi skräddarsyr utbildningar och iscensätter scenarios efter dina önskemål och din verksamhets behov. Utbildningarna håller vi på plats i din dagliga arbetsmiljö. Detta möjliggör för dig och dina medarbetare att träna kommunikation, samarbete och praktiska färdigheter på den egna arbetsplatsen.

Svenska Rådet för Hjärt- Lungräddnings riktlinje är att "all vårdpersonal inom sluten- och öppenvård, samt personal inom tandvården ska kunna behandla en patient med hjärtstopp med HLR, defibrillering och syrgastillförsel” och att ”alla anställda med patientkontakt ska repetera HLR minst en gång per år”. Våra utbildningar följer det svenska HLR-rådets riktlinjer.

Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg. Vi ser fram emot att få besöka din arbetsplats!

Intresseanmälan till

jenny2

 Jenny Söderlind, 
   VD

   Telefon: 070-616 68 28
   E-post: jenny.soderlind@ptj.se

 

anna-karin hlr

   Anna Karin Elgebrandt,
   HLR-instruktör

   Telefon: 073-710 16 88
   E-post: anna.karin.elgebrandt@ptj.se