en bild

Personal

Specialistläkare inom anestesi- och intensivvård

Här arbetar läkare med specialistkompetens inom
anestesi- och intensivvård. Samtliga har lång erfarenhet och besitter
omfattande kunskaper inom anestesi för såväl öppen- som slutenvårdskirurgi samt smärtbehandling.

Specialistsjuksköterskor inom anestesi- och

operationssjukvård

Samtliga sjuksköterskor är specialistutbildade inom anestesi och operation med bred erfarenhet av gynekologi, urologi, allmänkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi mm.

Undersköterskor och Steriltekniker

Våra undersköterskor och vidareutbildade steriltekniker optimerar och säkerställer det pre-, per- och postoperativa omhändertagandet av våra patienter och kirurgiska instrument. 

Blocks

Anestesimetoder

Vårt verkningsområde rör sig över hela fältet från narkoser med intubation till spinalanestesi och sedering.

Till Anestesimetoder