en bild

Företagsidé

Vi är ett kompetensföretag som tillhandahåller en totaltjänst inom anestesi och operation. Processen utformas i samverkan med kunden.

Under operationen ska operatören helt kunna fokusera på det kirurgiska ingreppet. Allt runt omkring ska fungera smidigt och säkert både före, under och efter operationen. Patienten ska vara väl förberedd och känna sig trygg med vad som händer.

Genom optimering av operationsprocessen och samträning kan flödet förbättras avsevärt och operationskapaciteten höjas.

Detta ger oss en unik möjlighet att ta hand om hela operationsprocessen pre-, per- och postoperativt. Kunden behöver således inte lägga kraft och energi på bemanning, akut frånvaro med mera då vi alltid ansvarar för både bemanning och process.

Blocks

Våra kunder

Vi ansvarar helt eller delvis för operations- och anestesiverksamheterna hos våra kunder.

Till Våra kunder