en bild

För Vårdgivare

Vi har erfarenhet och kompetens för alla former av tjänster inom anestesi- och operationsverksamheter.

Våra läkare innehar specialistkompetens inom anestesi- och intensivvård. Samtliga har lång erfarenhet av intensivvård, större kirurgi samt av sedvanlig dagkirurgisk verksamhet. Alla specialistläkarna har arbetat vid större universitetssjukhus i Sverige.

Samtliga sjuksköterskor har specialistutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot anestesi- eller operationssjukvård. Samtliga sjuksköterskor har bred erfarenhet av gynekologi, ortopedi, allmänkirurgi, urologi mm. 

Vi samarbetar med Sophiahemmets Högskola och tar emot studenter från både grund- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Vi bistår också universitetssjukhusen med introduktion och handledning av läkare under pågående specialistutbildning inom anestesi- och intensivvård samt inom akutmedicin. 

I tillägg till anestesi, intensivvård och operationssjukvård har vi egna specialkompetenta utbildningsteam bestående av specialistläkare och specialistsjuksköterskor. Vi har eget utbildningsmaterial såsom luftvägsdocka, övningsdefibrillator och utrustning för intraosseös infart. Våra instruktörer utbildar hälso- och sjukvårdspersonal både internt och externt i CRM (Crew Resources Managment), A-HLR, S-HLR, D-HLR, basal HLR samt akut omhändertagande vid anafylaxi, luftvägshinder mm. 

Blocks