en bild

Inför anestesi/operation

Hälsodeklaration

Alla som ska opereras måste fylla i en hälsodeklaration. Detta är viktigt för att narkosläkaren ska kunna planera en säker anestesi.

Hälsodeklarationen innehåller bland annat frågor om längd, vikt, allergier, tidigare sjukdomar, aktuella läkemedel och genomgångna operationer och anestesier.

Det är viktigt att alla frågor besvaras utförligt och korrekt och lämnas in i god tid före operationsdagen.

 

Beroende på vad som ska opereras så får du information av din vårdgivare/operatör om några särskilda förberedelser krävs. 

Det är viktigt att följa anvisningarna om dusch och att meddela om det råkar förekomma några sår eller infektioner i huden vid operationsområdet.

Vissa mediciner får inte tas på flera dagar före en operation, till exempel blodförtunnande läkemedel. Om du använder sådana läkemedel är det viktigt att fråga när du ska sluta ta tabletterna.

Operationsdagen

Fasta

Alla patienter som opereras ska vara fastande och får inte äta någonting alls från sex timmar innan kallelsetiden. Detta gäller även mjölkprodukter. Du får dricka klara drycker (vatten och saft) samt kaffe/te utan mjölk fram till två timmar innan kallelsetiden.

Läkemedel

Vissa läkemedel ska inte tas på operationsdagens morgon.

Narkosläkaren utgår från informationen i hälsodeklarationen och bestämmer vilka läkemedel som du ska ta eller låta bli att ta och informerar dig om detta per telefon någon av dagarna före operationsdagen.

Om du ändå är osäker på operationsdagens morgon ska du inte ta några tabletter hemma utan ta med dina ordinarie läkemedel till operationsenheten och fråga narkosläkaren där om vilka du ska ta.

Efter operationen (dagkirurgi)

Omedelbart efter operationen vårdas du på den postoperativa avdelningen. Anestesipersonalen övervakar att du vaknar till ordentligt och ger de läkemedel som behövs. Du får börja dricka lite vatten och så småningom även dricka kaffe eller te och äta smörgås.

Ansvarig vårdgivare skriver recept på smärtstillande läkemedel och lämnar information om eventuella förhållningsregler efter operationen.

Du får inte köra bil själv på operationsdagen, så hemtransporten behöver planeras i förväg. Dessutom ska du ha förberett så att du har sällskap hemma på kvällen och natten efter operationen.