en bild

För Patienter

Patientsäkerhet

För oss är patientsäkerhet högsta prioritet och all vård sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Inför varje operation går vi igenom WHO:s checklista vilket inkluderar förberedelser, time out och avslutning. Vi har regelbundna teamträningar kring de akuta situationer som kan uppstå och repeterar årligen avancerad hjärt- och lungräddning (A-HLR).

Tystnadsplikt

Vi följer alltid svensk sjukvårdslag och Socialstyrelsens (IVOs) riktlinjer.

Din journal

Din patientjournal behandlas konfidentiellt utifrån Socialstyrelsens föreskrifter.

Blocks