en bild

Anestesi

Operationscentrum erbjuder en komplett anestesi- och operationstjänst uppbyggd i samverkan med kunden där patienten står i centrum. 

Anestesi

Verksamheten har byggts upp med samtränade team bestående av specialistläkare inom anestesi- och intensivvård, anestesi- och operationssjuksköterskor samt undersköterskor. Dessa kompetenta team optimerar processen kring operationen tillsammans med operatören, säkerställer hög patientsäkerhet samt ett gott omhändertagande pre-, per- och postoperativt.

Anestesisjukvården erbjuder även HLR- och CRM-utbildningar på alla olika nivåer för såväl interna som externa aktörer.

Läs mer om vår personal