Proliva Operationscentrum är nu en del av Aleris.

Aleris förvärv av Proliva AB, ett bolag inom Praktikertjänstkoncernen där Proliva Operationscentrum har ingått, slutfördes den 1 april 2020. Det här samgåendet skapar goda förutsättningar för oss att göra nytta för ännu fler patienter – tillsammans.

Med anledning av samgåendet har därför Praktikertjänst N.Ä.R.A. ett nytt namn – Aleris Operationscentrum.

Skyltar, webbsida, annonser med mera kommer successivt att bytas ut till Aleris utseende men redan nu kan det nya namnet dyka upp i till exempel digital kommunikation, platsannoser för arbetssökande med mera när du söker efter oss på vårt gamla namn.   

Men vi som möter dig är desamma och vi är fortfarande långsiktiga i vårt engagemang och har alltid dig som patienten och dina närstående i fokus.  Detsamma gäller våra medarbetare, studenter och samarbetspartners inom alla våra verksamheter. 

Känn dig varmt välkommen!  

Med vänliga hälsningar 
Jenny Söderlind, VD