en bild

Behandlingar hos Operationscentrum Rehab

Här erbjuder vi ortopedisk manuell terapi (OMT), rehabiliteringsträning efter operation, stötvågsbehandling, akupunktur och behandlingar inom idrottsmedicin och träning.

Sjukgymnast/fysioterapeut

Här arbetar legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med specialistkompetens inom OMT och med lång erfarenhet inom många olika problemområden. Behandlingen kommer att individualiseras för dig och dina besvär. När behandlingsserien avslutas skall du alltid få de verktyg du behöver för att klara dig på egen hand.

Träning används oftast som en del av behandlingen för att få hållbara resultat, men även en mängd andra behandlingsformer såsom manipulation och mobilisering (rörelseökande behandling för lederna) akupunktur, massage, stretching, triggerpunktsbehandling och stötvågsbehandling.

Rehabiliteringsträning efter operation

Efter ortopediska operationer av t ex axel eller knä är det viktigt att man bygger upp styrkan och rörligheten kring leden och omkringliggande områden.

Här får du den träning och behandling du behöver efter din operation. Vilken typ av träning, när den skall utföras och i vilken omfattning är av yttersta betydelse för att besvären du hade innan operation skall försvinna helt. Detta varierar förstås beroende på vilken operation som genomförts, hur uttalade besvären varit och även andra faktorer som t ex träningsvanor och ålder.

Alla övningar kan anpassas så att de går att utföra i hemmet.

Idrottsmedicin och träning

Här kan du som idrottare få hjälp med diagnostik och behandling av skador och besvär från muskler, leder och skelett.

Vi har kontinuerlig kontakt med våra erfarna ortopeder som i särskilda fall assisterar oss med diagnostik och behandling.

Som tillägg till detta har vi stor erfarenhet av fysträning i prestationshöjande syfte, där man via olika rörelsetester kan avslöja felaktiga rörelsemönster, svagheter och andra ”svaga länkar” som vi sedan förbättrar via riktad träning och behandling. 

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling (Shockwave) har under de senaste åren växt till att bli den dominerande formen av elektroterapi vid en mängd smärttillstånd.

Främst behandlas långdragna senbesvär såsom smärtor i:

  • hälsena
  • tennisarmbåge
  • hälsporre, plantarfascit
  • kalkaxel
  • hopparknä
  • löparknä 

Fördelarna med denna typ av behandling är många, framför allt förmågan att lindra besvär som suttit i länge där vi tidigare hade svårt att få till bra resultat. I kombination med stötvågsbehandling ger vi alltid instruktioner kring träning och oftast även annan typ av behandling.

Akupunktur

Akupunktur används i smärtlindrande syfte och för att öka funktionen i muskler och leder.

Blocks